Burma

Zagovornik ljudi koji su u brakovima a ne skidaju burme dok varaju svoje supružnike, osjećala sam izmučeno danima. Svakim jutrom…